ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2015 ΠΟΧ ΤΑΛΩΣ

08.02.2015 ΒΑΤΟΛΑΚΟΣ ΜΤΒ 2015-XCC
28.02.2015 ΡΟΥΣΤΙΚΑ ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ ΜΤΒ 2015 – XCC, XCP
01.03.2015 ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ ΜΤΒ 2015 – XCO
04.04.2015 ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΜΤΒ 2015 -XCC
08.04.2015 CAFÉ LATTE 2015 – ΣΙΡΚΟΥΙ
07.06.2015 ΔΑΜΒΟΓΛΕΙΑ 2015 – XCC
12.06.2015 14.06.2015 ΜΑΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 2015 – ΑΝΤΟΧΗ, ΣΙΡΚΟΥΙ, ΑΤ.ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ
09.09.2015 ΑΝΑΒΑΣΗ ΘΕΡΙΣΟΥ 2015
13.09.2015 SFAKIA EXTREME TRAILS MTB 2015 – XCC
23.09.2015 ΣΙΡΚΟΥΙ ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 2015
03.10.2015 SFAKIA EXTREME TRAILS MTB 2015 – XCC
04.10.2015 SFAKIA EXTREME TRAILS DHI 2015