Προγραμματισμένοι αγώνες 2014 ΠΟΧ ΤΑΛΩΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΧ ΤΑΛΩΣ 2014

 

Α/Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΑΣ

1

ΤΕΤΑΡΤΗ

12-2-2014

ΜΤΒ CUP ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 2014-1ος ΑΓΩΝΑΣ

2

ΣΑΒΒΑΤΟ

15-2-2014

ΜΤΒ CUP ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 2014-2ος ΑΓΩΝΑΣ

3

ΚΥΡΙΑΚΗ

16-2-2014

ΜΤΒ CUP ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 2014-3ος ΑΓΩΝΑΣ

4

ΣΑΒΒΑΤΟ

8-3-2014

MTB ΑΓΚΟΥΣΕΛΙΑΝΑ

5

ΤΕΤΑΡΤΗ

2-4-2014

CAFÉ LATTE

6

ΣΑΒΒΑΤΟ

12-4-2014

MTB ΤΗΝΟΣ-1η ΗΜΕΡΑ

7

ΚΥΡΙΑΚΗ

13-4-2014

MTB ΤΗΝΟΣ-2η ΗΜΕΡΑ

8

ΚΥΡΙΑΚΗ

1-6-2014

ΔΑΜΒΟΓΛΕΙΑ  ΜΤΒ

9

ΤΕΤΑΡΤΗ

11-6-2014

ΜΑΧΗ ΚΡΗΤΗΣ-1ος ΑΓΩΝΑΣ

10

ΣΑΒΒΑΤΟ

14-6-2014

ΜΑΧΗ ΚΡΗΤΗΣ-2ος ΑΓΩΝΑΣ

11

ΚΥΡΙΑΚΗ

15-6-2014

ΜΑΧΗ ΚΡΗΤΗΣ-3ος ΑΓΩΝΑΣ

12

10-9-2014 ΑΝΑΒΑΣΗ ΘΕΡΙΣΟΥ

13

ΣΑΒΒΑΤΟ

20-9-2014

ΜΤΒ ΣΦΑΚΙΑ – 1η ΗΜΕΡΑ

14

ΚΥΡΙΑΚΗ

21-9-2014

ΜΤΒ ΣΦΑΚΙΑ – 2η ΗΜΕΡΑ

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΔΡΟΜΟΣ
ΜΤΒ/DH

Προγραμματισμένοι αγώνες 2014 ΠΟΧ ΤΑΛΩΣ