Χορηγία τροχών από το “Ποδηλατοδρόμιο”

Ευχαριστούμε το Ποδηλατοδρόμιο που μας χορήγησε 2 ζευγάρια τροχών για να αγωνίζονται οι αθλητές μας!