ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ AΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΣ

 

Πρακτικό υπ’ αρ.1/2018

 

ΘΕΜΑ 1Ο: ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

Κατόπιν  πρόσκλησης του κ. Πανηγυράκη Νεκτάριου, πλειοψηφήσαντος συμβούλου στις εκλογές του Συλλόγου που διεξήχθησαν στις 24/1/2018, σήμερα ημέρα  Πέμπτη  25/1/2018, συνήλθαν εν πλήρη απαρτία τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ποδηλατικού Ομίλου Χανίων ΤΑΛΩΣ στα γραφεία του Συλλόγου προκειμένου να συγκροτηθεί το ΔΣ σε σώμα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό του Συλλόγου .

 

Μετά από διαλογική συζήτηση συγκροτείται το ΔΣ σε σώμα ομόφωνα ως κάτωθι:

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΚΟΥΛΑΞΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                           ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                    ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑ

ΤΑΜΙΑΣ                                                            ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΑΡΧΗΓΟΣ                                         ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ                                    ΛΙΒΑΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ                                             ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                       ΚΑΤΡΑΚΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ

 

Αναπληρωματικά μέλη

Ζωγραφάκης Μιχάλης

Καλοτεράκη Άννα

Γουλερμακης Αντώνης

 

Ελεγκτική Επιτροπή

Διγαλάκης Γιώργος

Καπενεκάκης Νεκτάριος

Σπανουδάκης Δημήτρης